Noddwyr

Dymuna Pwyllgor Sioe Llanbed ddiolch yn fawr iawn i’r noddwyr canlynol am eu cefnogaeth.

Steffan Veterinary Services Ltd £150.00 *
Morgan & Davies,Auctioneers, Lampeter £150.00 *
Douglas Bros., TheYard, Cwmann £150.00  
Iwan James, ‘Alta Cymru’(01239) 654372 (Semen Voucher) £150.00  
Cyfri Cyf., Llanbed £135.00 *
Volac International Ltd £125.00  
Gwili Jones, Lampeter/Llambed £110.00 *
Dunbia, Llanybydder £110.00 *
Arnold Davies/Vincent Evans Solicitors £100.00 *
Teifi Valley Water Wells £100.00  
HSBC Bank £100.00  
Ty Croeso Deli (Jenkins Family), Newcastle Emlyn £100.00  
W. D. Lewis & Son Ltd £86.00 *
Richard Jarman £86.00 *
W. T. Jarman & Sons £80.00 *
Steel Fab (Wales) Ltd £80.00 *
Cambrian Pet Foods £80.00 *
Roy Thomas Farm Supplies £68.00 *
Mr Granville D. Evans, Builder, Gwel y Bryn,North Road, Lampeter £60.00 *
Compass Supplies (Office) £60.00 *
G.T. & E. Feeds, Tonn, Llandovery £60.00 *
Derrick Hughes, Cwmmarch, Cilcennin (Hay & Straw suppliers) £60.00 *
MrAlec Page – Gof,Yr Efail, Barley Mow,Lampeter 60.00 *
Ruth Thomas & Co., Solicitors, Lampeter, (423300) 60.00 *
LloydsAnimal Feeds (Stephen Griffiths) £60.00 *
Mrs Vivien Lockton, Dolau Isaf, Mynachlog-ddu £51.00  
Tanygroes Rosettes, Lampeter £50.00 *
Nick H Taxi’s, King’s Mead £50.00 *
Gwasg Gomer, Llandysul £50.00  
MrAneurin Davies – Genus Ltd (Semen Voucher) £50.00  
Tristar, Esgairgoch, Ffarmers £50.00  
Mr Rhythwyn a Mrs Gwyneth Evans, Maes yrAdwy, Silian £50.00  
Daniel Thomas (Gof), Llysneuadd, Llanybydder £50.00  
Mrs Catrin Davies, Dere i Dorri, Hairdresser, Lampeter (422949) £50.00  
Mr D. S. R. Davies, Llaindelyn, Silian £50.00  
Mr & Mrs D. C. Evans, Tangraig, Silian £50.00  
Pencefn Feeds Ltd., Pencefn Drysgol, Tregaron £50.00  
Agri Lloyd International Ltd c/o Rhian Rees Cyf. (07866 904413) £40.00  
Haygates Ltd c/o Rhian Rees Cyf. (07866 904413) £40.00  
Geraint Williams, Tynllyn, Llanwnen £36.00  
J. H. Roberts & Sons £30.00 *
Mr J. P. Davies, Bryncastell £30.00  
Miss Eira Price, Gelli, Brynsteffan, Lampeter £30.00  
Robert Jones, Roberts Garden Centre, Barley Mow, Lampeter £30.00  
Tregaron Trading Services, Neuadd Las (01970 298380) £30.00  
Mr Meirion Botwood,A.C.T. Farm Supplies, Bontrhydfendigaid £30.00  
Brodyr Evans, Cefnmabws, Llanrhystud £30.00  
Aeron Valley Tractors Ltd £30.00  
J. & E. Woodworks, Lampeter (01570 422141) £30.00  
The MonthlyAdvertiser, Llanwnen £30.00  
MrAndrew & Mrs Doris Jones, Cwmgwyn, Pentrebach, Lampeter £30.00  
Alan & Erika Davies, Felinban, Capel y Groes £30.00  
Hywel Davies £30.00  
Chris Davies £30.00  
Dennis & Helen Davies, Tanyresgair, Cwmann £30.00  
Teifi Concrete £30.00  
For Farmers £30.00  
Britmilk c/o Hywel Rees (07711 926574) £30.00  
Mr & Mrs Ronnie Jones, 14 Penbryn £30.00  
Eaton Fuels/D. J. Davies, Fuels, Lampeter £30.00  
Wynnstay Group plc £30.00  
Lampeter Discussion Group £30.00  
Huw Williams, Derwen Windows – Pob lwc i’r Sioe £30.00  
Wyn Thomas, Brynllo £20.00  
Dafydd & Delyth Jones, Y Pantri (£50) C.Ff.I. Pabell  
Youngs  Animal Health Product prizes  
Steffan Veterinary Services, Lampeter Dog Show Rosettes  
LAS Lampeter £100 +Waste Disposal Units  
Angora Goat Society (Judge expenses) 50.00  

* yn cynnwys yr hysbyseb.