Noddwyr

Dymuna Pwyllgor Sioe Llanbed ddiolch yn fawr iawn i’r noddwyr canlynol am eu cefnogaeth.

Steffan Veterinary Services Ltd £150.00 *
Morgan & Davies, Auctioneers, Lampeter £150.00 *
Douglas Bros., The Yard, Cwmann £150.00  
Iwan James, ‘Alta Cymru’ (01239) 654372 (Semen Voucher) £150.00  
Cyfri Cyf., Llanbed £135.00 *
Volac International Ltd £125.00  
Gwili Jones, Lampeter/Llambed £110.00 *
Dunbia, Llanybydder £110.00 *
Arnold Davies/Vincent Evans Solicitors £100.00 *
Teifi ValleyWaterWells £100.00  
HSBC Bank £100.00  
Tfl Croeso Deli (Jenkins Family), Newcastle Emlyn £100.00  
W. D. Lewis & Son Ltd £86.00 *
W. T. Jarman & Sons £80.00 *
Steel Fab (Wales) Ltd £80.00 *
Cambrian Pet Foods £80.00 *
Roy Thomas Farm Supplies £68.00 *
Richard Jarman £66.00 *
Mr Granville D. Evans, Builder, Gwel y Bryn,North Road, Lampeter £60.00 *
Compass Supplies (Office) £60.00 *
G.T. & E. Feeds, Tonn, Llandovery £60.00 *
Mr Alec Page – Gof, Yr Efail, Barley Mow, Lampeter £60.00 *
Ruth Thomas & Co., Solicitors, Lampeter (423300) £60.00 *
Lloyds Animal Feeds (Stephen Griffiths) £60.00 *
Mrs Vivien Lockton, Dolau Isaf, Mynachlog-ddu £51.00  
Tanygroes Rosettes, Lampeter £50.00 *
Nick H Taxi’s, King’s Mead £50.00 *
Gwasg Gomer, Llandysul £50.00  
Mr Aneurin Davies – Genus Ltd (Semen Voucher) £50.00  
Mr Rhythwyn a Mrs Gwyneth Evans,Maes yr Adwy, Silian £50.00  
Daniel Thomas (Gof), Llysneuadd, Llanybydder £50.00  
Mrs Catrin Davies, Dere i Dorri, Hairdresser,Lampeter (422949) £50.00  
Mr & Mrs D. C. Evans, Tangraig, Silian £50.00  
Pencefn Feeds Ltd., Pencefn Drysgol, Tregaron £50.00  
Agri Lloyd International Ltd c/o Rhian Rees Cyf. (07866 904413) £40.00  
Haygates Ltd c/o Rhian Rees Cyf. (07866 904413) £40.00  
GeraintWilliams, Tynllyn, Llanwnen £36.00  
J. H. Roberts & Sons £30.00  
Mr J. P. Davies, Bryncastell £30.00  
Miss Eira Price, Gelli, Brynsteffan, Lampeter £30.00  
Robert Jones, Roberts Garden Centre, Barley Mow, Lampeter £30.00  
Tregaron Trading Services, Neuadd Las (01970 298380) £30.00  
Mr Meirion Botwood, A.C.T. Farm Supplies,Bontrhydfendigaid £30.00  
Brodyr Evans, Cefnmabws, Llanrhystud £30.00  
Aeron Valley Tractors Ltd £30.00  
J. & E.Woodworks, Lampeter (01570 422141) £30.00  
MrAndrew & Mrs Doris Jones, Cwmgwyn, Pentrebach, Lampeter £30.00  
Alan & Erika Davies, Felinban, Capel y Groes £30.00  
Hywel Davies £30.00  
Chris Davies £30.00  
Dennis & Helen Davies, Tanyresgair, Cwmann £30.00  
Teifi Concrete £30.00  
For Farmers £30.00  
Britmilk c/o Hywel Rees (07711 926574) £30.00  
Mr & Mrs Ronnie Jones, 14 Penbryn £30.00  
Eaton Fuels/D. J. Davies, Fuels, Lampeter £30.00  
Wynnstay Group plc £30.00  
Lampeter Discussion Group £30.00  
Huw Williams, DerwenWindows – Pob lwc i’r Sioe £30.00  
John Davies, Tynllofft, Silian £30.00  
David Davies, Gwarffynnon, Silian £30.00  
Wyn Thomas, Brynllo £20.00  
Dafydd & Delyth Jones, Y Pantri (£50) C.Ff.I. Pabell  
Youngs Animal Health Product prizes  
Steffan Veterinary Services, Lampeter Dog Show Rosettes  
LAS Lampeter £100 +Waste Disposal Units  
Angora Goat Society (Judge expenses) £50.00  

* yn cynnwys yr hysbyseb.