Canlyniadau sioe 2013

Diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r Sioe ar hyd y blynyddoedd, ac yn enwedig eleni ar ein penblwydd yn 125 yn Noddwyr, Hysbysebwyr, Cefnogwyr, Cystadleuwyr, Beirniaid. Sylwebyddion a’r llu o Stiwardiaid.

 

Pencampwyr Sioe Llanbed 2013

 

Adran y Gwartheg - Howells Tycam Llanwenog gyda’i darw Charollais

Grwp o Dri – Lewis Gwarcoedeinon Llanwenog – Gwartheg Duon Cymreig

 

Adran y Ceffylau – Prif Bencampwriaeth - Teulu Jones Frongoy Pennant

March Gorau yn Adrannau A B C a D – Davies Maesmynach Cribyn

Caseg Orau yn Adrannau A B C a D – Teulu Jones Frongoy Pennant

Ebol Gorau – Davies. Llys-y-Wawr, Cwmsychpant

Stoc Ifanc Gorau – Jones, Bridfa Nebo

 

Adran y Defaid – Williams Llysywawr Penuwch – Hwrdd Texel

Grwp o Dri – Evans, Glantrenfach, Llanybydder – Charollais

 

Adran y Geifr – Green Bryngolau Blaenpennal

Geifr Angora – Lockton Dolau Isaf Mynachlogddu

 

Adran y Cwn – Cafwyd Sioe arbennig unwaith yn rhagor

 

Y Babell:

Cynnyrch Fferm – Aeron Davaies Llainffynnon Cribyn

Cynnyrch Gardd – Gwyndaf Morgan Cilcennin

Crefftau Gwlad – Reg Marshall Henffordd

Crefftau Gwlad – Ieuan James Aelybryn Llanbed

Blodau – Erika Davies Felinban Llanwnen 

Celfyddyd Blodau – Beryl Bates Llys Hedd Ffosyffin

Coginio – Dorothy Lewis Plas Blaenpennal

Gwinoedd – Megan Richards Brynderi Aberaeron

Cyffeithiau – Mrs Jones Caeglas Cwrtnewydd

Gwaith Llaw – Eluned Davies Bryniau Dihewyd

Ffotograffiaeth – Bet Nicholls

Plant Ysgol Feithrin a Chynradd – Beca Elan Ebenezer Ty’r Banc Llanbed

Plant Ysgol Feithrin a Chynradd dan 5 oed – Ifan Jones Ffosyffin Cellan

Plant Ysgol Feithrin a Chynradd dan 8 oed – Yn gydradd: Ffion Edwards Ysgol y Dderi a Steffan Evans Cwm Llangybi

Plant Ysgol Feithrin a Chynradd dros 8 oed – Elan Jones Ysgol Bro Pedr

Plant Ysgol Uwchradd – Ffion Jenkins Tyllwyd Maestir

Canolfan y Bont – Canolfan y Bont

Nifer uchaf o bwyntiau yn Adran y Plant – Ffion Jenkins Tyllwyd Maestir

Nifer uchaf o bwyntiau yn Y Babell - Erika Davies Felinban Llanwnen

Clybiau Ffermwyr Ifanc – Elen Powell Felindre Uchaf Cwmann

 

Adran yr Hen Beiriannau – Alun Thomas, A&B

 

Beirniadu Stoc CFfI – Ceris James, Bryngwyn

 

Stonyn Orau’r Sioe – Daltons ATV

 

Rygbi 7 Bob Ochr – Tim J & E Woodworks