Adroddiad sioe 2012

Teulu’r Reed yn cynnal ei record da wrth iddynt ennill eto yn sioe Llanbed.

Un flwyddyn arall ac fe fydd yn garreg filltir i sioe Llanbed. Flwyddyn nesaf fe fydd y sioe wedi cael ei chynnal ers 125 o flynyddoedd ac eleni fel y blynyddoedd blaenorol cynheliwyd sioe llwyddiannus eto yng Nghaeau Pontfaen, ond yn wahanol i’r arfer roedd yr haul yn disgleirio’n braf.

Gwelwyd llu o arddangoswyr a gwylwyr o dan adain y llywydd Aneurin Davies Treffynnon.Enillydd o dros 300 o ymgeiswyr yng nghategori’r cefffyl a merlyn oedd Nebo Julie Anne caseg cob Huw , Lisa, Catrin a Lowri Reed o ‘Tyngwndwn stud’ Cross Inn.


Daeth y gaseg yn drydydd yn sioe Frenhinol Cymru yn adran D ac yn bencampwr o 123 o ymgeiswyr.
Mae Sioe Llanbed yn enwog am y dosbarth o wartheg ucheldir ac eleni Annie a Geoffrey Spawton ennillodd gyda’i tarw dwyflwydd oed ‘Orag Sandbach of the May’.


Enillydd y gwartheg tew oedd heffer Limousin 15 bmis oed gan Berwyn Hughes.


Prospect Gibson Jouline buwch Michael a June Owen oedd yn fuddugol yn nosbarth y  gwartheg godro.
Dyfan Jones gyda’I ddafad Beulah Speckled oedd yn fuddugol yn adran y defaid ac Eirlys a Barry Jones enillodd y wobr am y grŵp gorau  gyda’u 3 dafad o Hampshire Downs.